Hoe werkt de olie- en gasindustrie? En hoe investeer je in de energiesector?

Energie om te verbranden
Hoe de energiesector in de loop van de tijd is veranderd – en de vier belangrijkste componenten.

De energiesector heeft de afgelopen tien jaar grootste veranderingen meegemaakt – en de uitdrukking “oliepiek” bewijst precies dat punt.

De ‘oliepiek’ verwees vroeger naar een punt in de toekomst waar we de maximale productiesnelheid zouden bereiken en waarna de reserves langzaam zouden opdrogen. Het doemscenario, (waarschijnlijk gebaseerd op de Kevin Costner-film Waterworld uit 1995) omvat kilometerslange wachtrijen bij benzinepompen, een stijgende inflatie en een wereldwijd op olie gebaseerd conflict … ⚔️ 

Tegenwoordig heeft de oliepiek precies de tegenovergestelde betekenis: niet een piek in aanbod, maar een piek in vraag. Dat komt omdat twee belangrijke trends de energiesector ondertussen volledig hebben getransformeerd.

Ten eerste de schaliegasrevolutie in de VS: het land is nu de grootste olieproducent ter wereld. Dit zorgt voor een enorme hoeveelheid extra olie waarvan experts eerder dachten dat het te duur was om te winnen. Door die extra reserves denken mensen dat de fossiele brandstoffen nog lang niet op zijn.

Ten tweede zijn de kosten van duurzame energie sterk gedaald dankzij meer innovatie en grotere schaal, waardoor de wereld minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen om in de energiebehoefte te voorzien. Zelfs elektrische voertuigen (EV’s) beginnen mainstream te worden naarmate de prijzen dalen en autoriteiten zorgen voor regels omtrent betere luchtkwaliteit, waardoor de behoefte aan benzine vermindert – het grootste gebruik van olie.

Het is dus een kwestie van wanneer – en niet of – duurzame energie en elektrische voertuigen de fossiele brandstoffen en benzineauto’s gaan inhalen.  Als dat gebeurt zal de vraag naar olie beginnen te dalen. En dat is die historische mijlpaal de oliepiek Mark II.

Betekent dit dat traditionele energieproducenten gedoemd zijn – en de investering van jouw hardverdiende geld niets meer waard is? Niet per sé.. Om te beginnen, niemand weet echt wanneer de vraag naar olie het hoogst zal zijn, zelfs de zogenaamde energiedeskundigen niet. Het zou binnen het komende tien jaar kunnen zijn, of pas over 40 jaar. Tot die tijd kunnen olie- en gasproducenten nog steeds gezonde winst maken voor aandeelhouders. Daarnaast, de grootmachten van de energiesector – enorme bedrijven die de hele keten hebben – zijn geen sukkels. Zij focussen ook op schonere energiebronnen zoals aardgas en duurzame energiebronnen. Daardoor kunnen ze niet alleen overleven, maar ook gedijen.

Een andere reden om de energiesector niet te vermijden is de veelzijdigheid. Er zijn bedrijven die zich specialiseren in alle onderdelen van de waardeketen waarop je jou kunt richten, afhankelijk van je visie. Als je bijvoorbeeld denkt dat we op het punt staan ​​op weg te zijn naar een enorme aanvoer, waardoor de olieprijzen zullen dalen, wil je misschien investeren in raffinaderijen die ruwe olie omzetten in bruikbare eindproducten: zij zouden profiteren van de lagere kosten van hun grondstof 📈

Wat zijn dan de vier belangrijkste onderdelen van die energiewaardeketen? De upstream-industrie zoekt naar reserves en onttrekt olie en gas zodra ze zijn gevonden, terwijl de downstream-industrie deze omzet in bruikbare producten zoals brandstof, plastic en andere producten. De midstream-industrie verbindt de twee met elkaar. Deze industrie is de opslag en transport van olie en gas olie via netwerken van pijpleidingen, spoorwegen, vrachtwagens en schepen. Midstream bedrijven vervoeren ook afgewerkte producten naar eindgebruikers: bijvoorbeeld het gas dat de huizen van mensen verwarmt. En tot slot is er de sector voor oliewinning: deze bedrijven leveren apparatuur en diensten die upstream-bedrijven gebruiken bij het zoeken naar en winnen van olie en gas.

Het is belangrijk om vanaf het begin op te merken dat energie in wezen een grondstoffenindustrie is. Er zijn verschillende soorten ruwe olie, maar ze zijn grotendeels uitwisselbaar, en aardgas is wereldwijd vrijwel hetzelfde. Hetzelfde geldt voor de eindproducten die downstream worden geproduceerd: benzine aan de pomp is overal op aarde hetzelfde.

De belangrijkste dingen die je moet begrijpen wanneer je in een grondstoffensector belegt, zijn de factoren die prijs van grondstoffen bepaalt, zoals vraag en aanbod. En dat is precies wat we gaan doen in de rest van dit artikel. We bespreken de grootste vraag- en aanbodtrends die wereldwijd van invloed zijn op de industrie – bespreken hoe de olie- en gasprijzen op korte en lange termijn worden bepaald – en sluiten af met een overzicht van de verschillende manieren waarop jij in olie en gas kunt investeren.

Take-away: De energiesector omvat upstream-, midstream-, downstream- en exploitatie. En hoewel het een aantal ingrijpende veranderingen ondergaat, is het nog steeds een investering die het overwegen waard is.

Voorraden verschuiven
Waar komt het grootste deel van onze olie en gas tegenwoordig vandaan? Waarom richten producenten zich op aardgas?

In 1859 gebruikte de Amerikaanse zakenman Edwin Drake een stoommachine om een gat te boren in het afgelegen Pennsylvania – nu erkend als ‘s werelds eerste moderne commerciële oliebron. Het onmiddellijke succes ervan leidde tot een grote revolutie in de olie in de VS – en zelfs vandaag de dag blijft “onshore” boren de meest gebruikelijke methode voor wereldwijde oliewinning. 

Conventioneel boren houdt in dat een verticale put een oliereservoir aanboort en de inhoud naar de oppervlakte omhoog pompt. Onshore voor oliewinning op het land, in tegenstelling tot ‘offshore’ boren onder de zeebodem. Vanwege zijn relatieve eenvoud blijft deze combinatie de goedkoopste manier om olie te winnen – en dit soort producenten heeft de neiging om de minste pijn te voelen tijdens periodes van lage olieprijzen. Maar dat heeft de Vereniging van de Olie-exporterende Landen (OPEC) – de vereniging van de grootste olieproducenten ter wereld – er niet van weerhouden om regelmatig in te grijpen om de olieprijs omhoog te helpen.

De OPEC bestaat uit 14 olieproducerende landen, voornamelijk in het Midden-Oosten en Afrika, die samen bijna een derde van de wereldolie leveren. De groep werd in 1960 opgericht om het beleid van de landen te coördineren en blijft een van de meest invloedrijke krachten op de mondiale oliemarkt. Het is eigenlijk een legaal oliecartel. OPEC heeft bijvoorbeeld in het verleden productieverlagingen doorgevoerd wanneer zij van mening is dat de olieprijzen te laag zijn om het aanbod te beperken en de prijzen weer op te drijven. Doordat de oliewinning van deze landen nog steeds winstgevend is, dekt oliewinning het grootste deel van de uitgaven van deze regeringen. Denk aan infrastructuur, gezondheidszorg, defensie, enzovoort. Ze vertrouwen daarom op hogere olieprijzen om de begrotingen in evenwicht te brengen en break-even te draaien.

Ondanks het feit dat andere grote producenten, waaronder Rusland, de afgelopen jaren aan verwante “OPEC+”-overeenkomsten zijn gebonden, is het aandeel van de groep in de wereldwijde productie gedaald van 35% naar 30% toen de schaliegasrevolutie in de VS van start ging. In het afgelopen decennium is de olie- en gasproductie in de VS met bijna 60% gestegen – en het land is nu de grootste olieproducent ter wereld. In feite maakt olie uit Amerikaanse schalie nu bijna 10% van het wereldwijde aanbod uit. Voorspellingen van toekomstige groei zijn minder zeker, omdat ze afhankelijk zijn van toekomstige olieprijzen, maar de onderstaande grafiek geeft de mening van verschillende analisten over de reisrichting.

In vergelijking met conventioneel boren is het produceren van olie uit diepere grondlagen een stuk gecompliceerder. Bij hydraulisch breken, of “fracking”, wordt een tunnel naar beneden en dan horizontaal – soms meer dan drie kilometer – geboord om toegang te krijgen tot dunne lagen schaliegas. Vervolgens wordt een mengsel van water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de put gepompt om scheuren in het gesteente te veroorzaken, waardoor de opgesloten olie naar de oppervlakte kan stromen 🐳

Als dat allemaal ingewikkelder en duurder klinkt dan conventioneel verticaal boren, dan is dat omdat het zo is. Maar dankzij een aantal goede oude Amerikaanse vindingrijkheid en innovatie zijn de kosten de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Tegenwoordig ligt de break-even prijs voor Amerikaanse schaliegasproducenten die nieuwe putten boren rond de $50 per vat. Dat is lager dan de kostendekkende prijs voor nieuwe offshore-projecten – wat niet geweldig is voor grote offshore-olieproducenten zoals Noorwegen en het VK.

De reden waarom de levensvatbaarheid van nieuwe projecten zo belangrijk is, is dat boormachines voortdurend nieuwe oliereserves moeten opsporen en aanboren om de uitputtende productie van bestaande te compenseren. Tegenwoordig beginnen steeds meer energieproducenten de focus te verleggen naar het zoeken naar en exploiteren van aardgas. Aardgas wordt op vrijwel dezelfde manier geproduceerd als olie – hetzij via conventionele boorputtenof methoden zoals fracken – zowel onshore en offshore. Door de schaliegasrevolutie in de VS is het land ook de grootste aardgasproducent ter wereld geworden, op de voet gevolgd door Rusland: de twee landen zijn goed voor bijna 40% van de totale aardgasproductie ter wereld vertegenwoordigen.

Dus waarom de toenemende verschuiving naar aardgas? Omdat het een belangrijke rol speelt in de wereldwijde energietransitie. We hadden het al over “oliepiek” en hoe de vraag uiteindelijk zal gaan afnemen. Maar op de een of andere manier moet nog in onze energiebehoefte worden voorzien – en de consensus is dat een combinatie van aardgas en hernieuwbare energiebronnen de onmiddellijke weg vooruit is. We zullen dit in de volgende hoofdstukken verder bespreken, dus blijf doorlezen … 😉

Take-away: OPEC is de vereniging van de grootste olieproducenten, voornamelijk in Afrika en het Midden-Oosten. De OPEC, heeft marktaandeel verloren aan Amerikaanse schaliegas producenten. Aardgas, dat op vrijwel dezelfde manier wordt gewonnen als olie, zou wel eens het volgende grote slagveld kunnen zijn.

De vraag ontwikkelen
Wat zijn de belangrijkste toepassingen van olie en gas? Hoe gaan deze in de toekomst veranderen? 

De vraag naar olie en gas heeft een sterk verband met economische groei. In goede tijden groeien bedrijven en geven mensen geld uit, en is er meer energie nodig. En als de economische groei vertraagt, daalt de vraag. Maar als je overweegt te investeren in de olie- en gassector, zul je het beter moeten doen dan generalisaties. Dus wat zijn de grootste toepassingen van olie en gas, en wat zijn de respectievelijke vooruitzichten? ​

Wanneer olie het downstream proces doorloopt, wordt het verfijnd tot verschillende bruikbare producten – zoals benzine en diesel. Beide zijn brandstoffen voor transport en samen vertegenwoordigen ze meer dan de helft van de vraag naar olie. Het op een na grootste gebruik van olie is ondertussen een ‘grondstof’ voor de petrochemische industrie – waarbij olie wordt omgezet in plastic, rubber en zelfs voedsel-ingrediënten.

Aardgas wordt ook gebruikt als grondstof voor de petrochemische industrie. In feite kan het enigszins als vervanger olie worden gebruikt. Petrochemische bedrijven maken deze keuze op basis van beschikbaarheid en kosten (dat wil zeggen, wat goedkoper is) samen met andere factoren. Maar dit vertegenwoordigt slechts een fractie van de vraag naar aardgas.

Het grootste gebruik van aardgas is elektriciteitsopwekking, op de voet gevolgd door verwarming in woningen en commerciële gebouwen. Samen vertegenwoordigt dat tweederde van de wereldwijde vraag naar gas. Er zijn andere toepassingen in de industriële sector – waar aardgas als warmtebron fungeert bij de vervaardiging van stoffen, glas, staal, enzovoort – en bij het maken van landbouwmeststoffen 👨‍🌾

Dus wat zijn de vooruitzichten voor al deze factoren? Met bedreigingen die op alle fronten opduiken, is het niet zo’n rooskleurig vooruitzicht. De vraag naar olie is sterk geconcentreerd in transportbrandstoffen, waar EV’s in toenemende mate concurreren met de behoefte aan benzine en diesel. De adoptie van elektrische voertuigen neemt toe omdat de kosten om er een te kopen en te exploiteren dalen, en omdat overheden over de hele wereld strengere luchtkwaliteitsnormen voor weggebruikers opleggen. In feite hebben 17 landen tot dusver een soort beperking opgelegd aan auto’s met verbrandingsmotor, of EV-doelen gesteld.

Volgens een studie van een vooraanstaande onderzoeksgroep zal 57% van de verkoop van nieuwe auto’s in 2040 elektrisch zijn – en zal meer dan 30% van het wereldwijde wagenpark bestaan uit elektrische auto’s. Dat zou een stuk minder olievraag betekenen: 14 miljoen vaten per dag, om precies te zijn, meer dan 10% van ons huidige dagelijkse olieverbruik. En deze projectie is een van de grootste bronnen van brandstof voor de naderende oliepiek-theorie.

Maar wacht even – als meer mensen elektrisch rijden, betekent dat dan niet meer elektriciteitsvraag en dus meer aardgas? Ja en nee. Hoewel de vraag naar elektriciteit zou moeten toenemen, hangt de impact op aardgas af van waar die elektriciteit vandaan komt. En voor het geval je het nog niet gemerkt hebt: hernieuwbare energiebronnen zijn momenteel de snelst groeiende energiebron – gedreven door dalende kosten en regeringen die proberen de klimaatverandering aan te pakken 🌱

Toch speelt aardgas hier ook een rol. Het gebruik van aardgas om elektriciteit op te wekken is een stuk goedkoper en schoner dan het verbranden van olie of steenkool voor hetzelfde doel – en het stelt landen ook in staat om meer capaciteit voor hernieuwbare energie te installeren, omdat het eventuele dalingen in de levering van zonne- of windenergie snel kan compenseren. Dat zou zo moeten blijven totdat de kosten van hernieuwbare opslag ver genoeg zijn gedaald om batterijen ter grootte van parkeerplaatsen in werking te zien treden als de wind niet waait en de zon niet schijnt.

Wat betreft de andere grote componenten van de vraag naar aardgas – verwarming – die hoogstwaarschijnlijk gelijk zullen blijven, aangezien de bevolkingsgroei wordt gecompenseerd door toenemende energie-efficiëntie en elektrificatie. De toekomst van de petrochemische vraag (naar zowel olie als gas) is echter minder zeker. Door de toenemende weerstand tegen kunststoffen voor eenmalig gebruik en meer investeringen in kunststofrecycling kan de noodzaak om olie en gas te gebruiken voor de productie van nieuwe kunststof in de toekomst wellicht afnemen.

Alles bij elkaar genomen, wat betekent dit voor de vraag naar olie en gas op de lange termijn? De nieuwste energievooruitzichten van energiegigant BP voorspellen dat de vraag naar aardgas tot 2040 gemiddeld 1,7% per jaar zal groeien – veel hoger dan de magere 0,3% van olie. Beiden verbleken echter in vergelijking met de verwachte jaarlijkse gemiddelde groei van 7,1% voor hernieuwbare energie … 😳

Take-away: De vraag naar olie wordt grotendeels aangedreven door transportbrandstoffen, die geconfronteerd worden met een opkomende dreiging van elektrische voertuigen. En de vraag naar gas wordt vooral gedreven door de elektriciteitssector – een snelle overgang naar hernieuwbare energiebronnen, hoewel aardgas voorlopig een belangrijke tijdelijke back-up is.

Is de prijs juist?
Wat bepaalt de olie- en gasprijzen op lange termijn? welke factoren beïnvloeden de prijzen op korte termijn?

Zoals de meeste grondstoffen worden de olie- en gasprijzen op de lange termijn bepaald door de soorten vraag- en aanbodfactoren die we hebben besproken. En deze kunnen worden gevisualiseerd via de grafiek die algemeen bekend staat als een “prijscurve”.

Een prijs laat zien hoeveel output verschillende leveranciers produceren tegen een bepaalde kostprijs per eenheid. Met andere woorden, het toont het beschikbare aanbod van een artikel in oplopende volgorde van kosten. De breedte van de balken geeft de voorraadhoeveelheid aan en de hoogte toont de kosten per eenheid. De marktprijs van de grondstof wordt ondertussen gevonden op het punt waar de gevraagde hoeveelheid de kostencurve snijdt. Hieronder zie je een voorbeeld.

We kunnen een theoretisch voorbeeld gebruiken om dit verder uit te leggen. Stel dat OPEC 10 vaten olie kan produceren voor $30 per vat, Amerikaanse schaliegasproducenten 5 vaten voor $40, en Britse offshore-boorplatforms kunnen 4 vaten produceren voor $50. Als de vraag naar olie 15 vaten is, heb je alleen OPEC (10 vaten) en Amerikaanse schalie (5 vaten) nodig om al de olie te produceren om volledig aan die vraag te voldoen. Producenten zijn over het algemeen bereid om het te leveren zolang de prijs hoger is dan de productiekosten; anders maken ze verlies. In dit geval hebben Amerikaanse schaliegas producenten een prijs van minstens $40 per vat nodig om genoeg te produceren om aan de vraag te voldoen – en dus zal de marktprijs van olie rond de $40 liggen. Als de vraag naar olie toeneemt tot 17 vaten, zouden we ons moeten wenden tot Britse offshore-bevoorrading, maar die leveren alleen olie voor $50+ per vat. In dat geval zou de marktprijs oplopen tot $50.

Aardgas is een beetje anders omdat het wordt beschouwd als een “lokaal product”. Omdat het veel moeilijker is om gas van de ene regio naar de andere te transporteren dan dat het vloeibare olie is, kun je grote regionale verschillen in de gasprijs krijgen op basis van de lokale dynamiek van vraag en aanbod. Maar de groeiende handel in vloeibaar aardgas (LNG) – waardoor gekoeld gas wereldwijd kan worden vervoerd – begint de prijzen over de hele wereld gelijk te trekken. Als aardgas goedkoop is in de VS en duur in Azië, dan zullen Aziatische energiebedrijven proberen om Amerikaans LNG te importeren. De toegenomen vraag naar Amerikaans gas zal daar tot hogere prijzen leiden, terwijl een groter aanbod in Azië de prijzen daar zal verlagen – waardoor de twee samenkomen.

Naast vraag en aanbod zijn er echter korte-termijn factoren die de olie- en gasprijzen beïnvloeden. Seizoensgebonden trends, bijvoorbeeld: aardgasprijzen zijn meestal hoger in de winter wanneer de vraag naar verwarming het grootst is, terwijl de olieprijzen in de zomer doorgaans hoger zijn naarmate er meer mensen reizen.

Een andere belangrijke factor op de korte termijn is de voorraad: de hoeveelheid olie of gas in opslag. Bij aardgas is de productie het hele jaar door relatief stabiel: men sluit niet zomaar een gasbron af 👌 Maar om de mismatch van de seizoensvraag te compenseren, wordt aardgas in de grond geïnjecteerd voor opslag tijdens de zomer en onttrokken wanneer het nodig is in de winter. Als de opslag niveaus te laag zijn, gaan de aardgasprijzen omhoog, wat een grotere productie stimuleert, maar ook een lager verbruik. De combinatie van deze twee factoren zou uiteindelijk de voorraad en de prijzen op het normale niveau moeten brengen.

Speculanten kunnen ook de olie- en gasprijzen beïnvloeden. Deze handelaren kopen en verkopen olie- en gas-futures met als doel te verdienen aan prijsveranderingen – soms zonder rekening te houden met de onderliggende vraag- en aanbodfactoren. Sommige hedgefondsen gebruiken bijvoorbeeld een “momentum”-strategie om in grondstoffen te beleggen: grondstoffen kopen die recentelijk zijn gestegen in afwachting van toekomstige prijsstijgingen. Dus als olie het de afgelopen maanden goed heeft gedaan, zullen speculanten waarschijnlijk olie futures gaan kopen en de prijzen opdrijven.

Ten slotte is geopolitiek een van de belangrijkste factoren op de korte termijn die de olie- en gasprijzen beïnvloeden. OPEC levert, zoals gezegd, bijna een derde van de olie in de wereld, en haar leden zijn voornamelijk te vinden in het Midden-Oosten en Afrika. Wanneer de spanningen in de regio sudderen – bijvoorbeeld tussen Saoedi-Arabië en Iran – kunnen zowel speculanten als bedrijven die olie nodig hebben, futures op olie kopen uit angst voor toekomstige verstoringen van de voorziening. Een goed voorbeeld hiervan was in september 2019, toen een aanval op de Saoedi-Arabische infrastructuur de olieprijs met meer dan 20% deed stijgen 🙀

Take-away: De olie- en gasprijzen worden op de lange termijn bepaald door vraag- en aanbodfactoren. Ook seizoenstrends, voorraadniveaus, speculanten-acties en geopolitiek hebben invloed op de prijzen op de korte-termijn.

Investeren in olie en gas
Wat zijn de verschillende manieren waarop je kunt investeren in olie, gas en de energie-industrie?

Oke – dus nu je de dynamiek van vraag en aanbod achter de olie- en gasmarkten begrijpt, hoe investeer je dan in de sector? De eerste (en meest voor de hand liggende) methode is om te investeren in individuele bedrijven. Maar voordat je erin duikt, is het de moeite waard om de belangrijkste drijfveren van een bedrijf te kennen, afhankelijk van waar het zich bevindt in de energiewaardeketen ⛓.

De belangrijkste factoren die de winst van upstream-bedrijven bepalen, zijn productievolume, olie- en gasprijzen en operationele efficiëntie. Stijgende prijzen verhogen de omzet van al deze bedrijven – en upstream-bedrijven kunnen dit verder laten groeien door het productievolume te verhogen. Bovendien, hoe kostenefficiënter de booractiviteiten van een bedrijf zijn, hoe meer winst het kan maken met elke dollar aan omzet. Toch zijn van deze drie de olie- en gasprijzen de belangrijkste.

De meest voorkomende reden om te investeren in upstream-bedrijven – ook wel exploratie- en productiebedrijven (E&P) genoemd – is om te wedden dat de olie- en gasprijzen zullen stijgen. Maar als ze in plaats daarvan naar beneden gaan, kunnen de aandelenkoersen van E&P-bedrijven worden dichtgeslagen. Investeren in de E&P-sector is daarom riskant en vereist veel onderzoek. (Een voordeel is misschien het potentieel om sommige van deze bedrijven goedkoper te pakken te krijgen, aangezien een toenemend aantal grote “institutionele” investeerders afstoten van hardcore fossiele brandstoffen).

Wat betreft midstream-bedrijven is het volume het belangrijkste. Hoe meer olie en gas een midstream-bedrijf vervoert, hoe meer geld het zal verdienen, omdat er meestal per eenheid wordt betaald. Dit maakt midstream-bedrijven minder gevoelig voor olie- en gasprijzen, hoewel hogere prijzen E&Ps duidelijk stimuleren om meer te produceren, wat leidt tot een hoger transportvolume.

Succesvol investeren in de midstream-sector houdt in dat bedrijven worden geïdentificeerd die kunnen profiteren van toekomstige volumegroei en voorop lopen. Als alternatief kun je in de sector investeren vanwege zijn inkomstenpotentieel. Omdat de inkomsten van midstream-bedrijven volumegedreven en soms gereguleerd zijn (vergelijkbaar met utility bedrijven), zijn ze relatief stabiel – en kunnen bedrijven investeerders een consistent dividend betalen. Een andere succesvolle investeringsstrategie is daarom het vinden van midstream-spelers met aantrekkelijke dividendrendementen die duurzaam kunnen worden ondersteund door de activiteiten. Bedrijven die de dividend kunnen laten groeien, zijn zelfs nog beter natuurlijk …

Ten slotte profiteren downstream-bedrijven die ruwe olie en gas omzetten in bruikbare producten wanneer de “spreiding” tussen de kosten van de inputs en de prijs van de outputs groter wordt. Als de olieprijzen bijvoorbeeld dalen, maar benzinetekorten de prijzen aan de pompen opdrijven, zullen raffinaderijen de marges zien toenemen en de inkomsten zien stijgen. Een andere belangrijke variabele is de “bezettingsgraad”, oftewel het percentage van de tijd dat een raffinaderij in bedrijf is. Een bedrijf dat dit kan maximaliseren – door bijvoorbeeld de onderhoudstijd te verkorten of ongeplande uitval als gevolg van ongevallen te vermijden – zal meer geld verdienen aan zijn activiteiten 💰

Ongeacht het type bedrijf waarin je investeert, kun je dit doen door individuele aandelen te kiezen of door Exchange Traded Funds (ETF’s) te gebruiken. Als je bijvoorbeeld denkt dat de olie- en gasprijzen stijgen, kun je een ETF kopen die een mandje van E&P-bedrijven (bijv. XOP) of olieveld-servicebedrijven (bijv. OIH) volgt. Deze laatste zouden profiteren van meer booractiviteiten als de energieprijzen hoger zijn. Als je conservatiever wilt zijn, kun je investeren in gediversifieerde energiebedrijven – grote bedrijven die “verticaal geïntegreerd” zijn in de hele energiewaardeketen. Door het brede karakter van de bedrijfsvoering zijn deze bedrijven minder gevoelig voor energie-prijsbewegingen. Toch is de midstream nog minder gevoelig – en deze bedrijven hebben doorgaans ook hogere dividendrendementen. MLPX is een voorbeeld van een ETF die midstream-bedrijven volgt.

Je kunt natuurlijk ook direct investeren in energie in plaats van in energiebedrijven. Waarom zou je niet gewoon olie kopen als je denkt dat de prijs ervan stijgt, in plaats van E&P-bedrijven te kopen en een heleboel andere variabelen in de vergelijking te introduceren? Je kunt inderdaad via futures-contracten in olie en gas beleggen – maar je moet zeer voorzichtig te werk gaan, vanwege de inherente hefboomwerking van futures – en omdat de olie- en gasprijzen vrij vaak grote bewegingen ondergaan.

Als alternatief kun je beleggen in een olie-ETF (bijv. USO) of aardgas-ETF (bijv. USG). Maar wees gewaarschuwd: deze volgen de olie- en gasprijzen niet perfect, dankzij vergoedingen en het feit dat ze ook in futures-contracten beleggen in plaats van in de fysieke grondstof. En aangezien futures-contracten vervaldatums hebben, moeten deze ETF’s voortdurend geld herinvesteren in nieuwere. Dit constante “voortschrijden” van futures betekent dat de prestatie van de ETF zal afwijken van de onderliggende energiedrager.

Klaar is kees. Nu je alles weet over de energie-industrie, kun je het vat gaan rollen en meedoen!

In dit artikel heb je geleerd:

  • De energiesector omvat upstream-, midstream-, downstream- en exploitatie. En hoewel het een aantal ingrijpende veranderingen ondergaat, is het nog steeds een investering die het overwegen waard is.
  • OPEC is de vereniging van de grootste olieproducenten, voornamelijk in Afrika en het Midden-Oosten. De OPEC, heeft marktaandeel verloren aan Amerikaanse schaliegas producenten. Aardgas, dat op vrijwel dezelfde manier wordt gewonnen als olie, zou wel eens het volgende grote slagveld kunnen zijn.
  • De vraag naar olie wordt grotendeels aangedreven door transportbrandstoffen, die geconfronteerd worden met een opkomende dreiging van elektrische voertuigen. En de vraag naar gas wordt vooral gedreven door de elektriciteitssector – een snelle overgang naar hernieuwbare energiebronnen, hoewel aardgas voorlopig een belangrijke tijdelijke back-up is.
  • De olie- en gasprijzen worden op de lange termijn bepaald door vraag- en aanbodfactoren. Ook seizoenstrends, voorraadniveaus, speculanten-acties en geopolitiek hebben invloed op de prijzen op de korte-termijn.
  • Je kunt beleggen in individuele bedrijven op verschillende punten van de waardeketen, of in ETF’s die groepen van die bedrijven volgen. Als alternatief kun je via futures of ETF’s directer in olie en gas beleggen, maar je dient dit met de grootste voorzichtigheid te doen.

Al onze artikelen worden 3 dagen voordat ze op onze blog komen gepost in de Beleggers Academy Community. Wil jij er als eerste bij zijn? Join dan de Community!

Tech reuzen de markt op & drukke week voor IPOs

Snowflake en Unity Technologies leiden de drukste week voor nieuwe aandelen sinds Uber. Drie graag gewilde software startups zijn onderdeel van de groep bedrijven die samen 7 miljard dollar ophalen door het uitbrengen van nieuwe aandelen op de Amerikaanse beurs midden...

Investeer als een durfkapitalist: hoe je het volgende grote ding kunt vinden

De sexy, risicovolle durfkapitaal-industrie heeft een fortuin verdiend - en het is gebaseerd op principes die je kunt toepassen op jouw eigen investeringen. Dit artikel splitst ze voor je op. 1. Van walvissen tot WhatsAppWaarom je wilt leren van durfkapitalisten. Het...

Hoe je investeringen kunt zoeken die bij jouw stijl passen

Er zijn wereldwijd tienduizenden aandelen en ETF's, dus hoe kies je in vredesnaam in welke je wilt beleggen? Investeringsscreening is het antwoord: in dit artikel leer je hoe je jouw financiële universum kunt filteren en kunt inzoomen op de aandelen en fondsen die...

Investeren in elektrische voertuigen

Introductie Een van de grootste veranderingen die je waarschijnlijk in jouw leven zult zien, is de verschuiving van door benzine aangedreven motoren naar elektrische voertuigen (EV's). Volgens de onderzoekers van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) werden er in 2020...

Hoe je vanaf het begin een perfect uitgebalanceerd portfolio opbouwt

Van daytraders tot fundamentele investeerders, de beste beleggers spreiden hun risico over meerdere beleggingen. Dat is waar dit artikel over gaat: hoe je de perfecte balans kunt vinden, hoe je het kunt aanpassen als je situatie verandert, en dit het verschil kan...

Wat poker je kan leren over beleggen

Hoe bedoel je, poker en beleggen? Enkele van de meest succesvolle investeerders aller tijden zijn ofwel zelf slimme pokerspelers (zoals David Einhorn) of nemen regelmatig voormalige professionals in dienst (zoals grote hedgefonds als Bridgewater Associates en Brevan...

Hoe je financiële overzichten kunt analyseren en inzicht kunt krijgen in de cijfers van een bedrijf

Het begrijpen van de financiële jaarrekeningen van een bedrijf onthult hoop, angsten en kleine geheimen. Analisten onderzoeken trends in resultatenrekeningen, kasstroomoverzichten en balansen - en berekenen en interpreteren ratio's om de sterkte van een bedrijf ten...

Investeren in de olie- en gasindustrie in goede en slechte tijden

Hoe werkt de olie- en gasindustrie? En hoe investeer je in de energiesector? Energie om te verbrandenHoe de energiesector in de loop van de tijd is veranderd - en de vier belangrijkste componenten. De energiesector heeft de afgelopen tien jaar grootste veranderingen...

Deze bubbel gaat barsten. Dus wanneer moet je verkopen?

Wat is er aan de hand?Wanneer de angst om iets te missen zwaarder weegt dan de angst om verliezen te maken, kunnen markten het euforische stadium ingaan, wat vaak een dreigende crash aankondigt.Maar zelfs als de aandelenprijzen bemoedigend zijn, kan niemand met...

Zes gewaagde ideeën van een van de beste investeerders van 2020

Wat is hier aan de hand? ARK Investment Management heeft een goed jaar achter de rug. De hoeveelheid geld die zij beheert in haar 'thematische' exchange-traded funds (ETF's) vertienvoudigde in 2020 - en met een instroom vorige maand van $47 miljard die die van rivalen...

GameStop: De katalysator achter de stijging

Wat is hier aan de hand?Je denkt misschien dat je alles hebt gehoord wat er te weten valt over GameStop (GME): de computergame-retailer wiens shorted aandeel dit jaar met meer dan 1.500% is gestegen nadat online handelaren samen een “short squeeze” te veroorzaken....

Start gratis een cursus!

Krijg 3 uur lang ongelimiteerd toegang